Category Archives: Uttar Pradesh

Den stora landstölden

I en officiell indisk utredning för några år sedan talades det om den största landstölden sedan Columbus när man beskrev hur indiska myndigheter och privatföretag tar över bönders och stamfolks marker. The great land grab: India’s war on farmers (Den stora landstölden: Indiens krig mot bönderna) är också titeln på en kolumn som nyligen publicerats […]

Also posted in marktvister, Orissa, Vandana Shiva | Leave a comment

Fredsförhandlingar i Västbengalen? Andra notiser.

Det har tidigare spekulerats över att det skulle kunna vara lättare för maoisterna och stambefolkningen i Västbengalen att komma överens med en delstatsregering som leds av Trinamoolkongressen i stället för det “marxistiska” kommunistpartiet. Möjligen kan det stämma, vilket händelser efter senaste deltatsvalet verkar visa. I alla fall uppges maoisterna ha lämnat en skrivelse om att […]

Also posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé, Ganges, maoister, marktvister, Posco, Trinamoolkongressen, Västbengalen | Leave a comment

Fortsatt arbetarkamp i Gorakhpur

Tidigare i maj rapporterade vi om hur arbetare som deltagit i ett Förstamaj-möte i New Delhi attackerats när de återvände hem till delstaten Uttar Pradesh. Hemdistriktet Gorakhpur är markerat på den här kartan (den svarta fläcken i rödmarkerade Uttar Pradesh). Det är inte slut med detta. Nu rapporteras att arbetare i Gorakhpur protesterat mot de […]

Also posted in Arbetarkamp | Leave a comment