Category Archives: Vandana Shiva

Den stora landstölden

I en officiell indisk utredning för några år sedan talades det om den största landstölden sedan Columbus när man beskrev hur indiska myndigheter och privatföretag tar över bönders och stamfolks marker. The great land grab: India’s war on farmers (Den stora landstölden: Indiens krig mot bönderna) är också titeln på en kolumn som nyligen publicerats […]

Also posted in marktvister, Orissa, Uttar Pradesh | Leave a comment