Category Archives: skolor

Varför rasera en skola?

Det var inte skoltrötta elever, utan ett kommando från den maoistiska gerillan, som för några dagar sedan beslagtog några schaktmaskiner och använde dem för att fullständigt demolera en skola i Chatradistriktet i delstaten Jharkhand. Är maoisterna emot skolor och utbildning? Tvärtom, men vad som inte framgår av rapporterna men som förmodligen är bakgrunden till det […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment