Category Archives: Teori

Towards A New Dawn

Läs tidningen här: http://www.indiensolidaritet.org/wp-content/uploads/2014/08/august-2014.pdf

Leave a comment

Indiensolidaritet och enhetsfrontsbygget

Hur bygger kan vi samla många till stöd för folkets kamp i Indien. FNL-gruppernas (DFFG) enhetsfrontsdiskussion är viktig i detta sammanhang. Särskilt intressant är stycket med rubriken “Fronten tar ej ställning för socialismen”. På bilden syns en styrelseledamot i Indiensolidaritet som brottas med polisen på en vietnamdemonstration i Stockholm. “Sammanfattning av enhetsfrontsdiskussionen DFFGs målsättning är […]

Also posted in Solidaritet, Sverige | Tagged , , | Leave a comment

Naxalittext om kvinnornas betydelse i rörelsen

Texten finns upplagd här med intressanta bilder: http://www.signalfire.org/?p=26308

Also posted in CPI(maoist) | Leave a comment

2009-10-17 Intervju med naxalitledaren Ganapathy

17 October 2009 “We Shall Certainly Defeat the Government” Somewhere in the impregnable jungles of Dandakaranya, the supreme commander of CPI (Maoist) spoke to Open on issues ranging from the Government’s proposed anti-Naxal offensive to Islamist Jihadist movements. Hämtad från tidningen Open. BY Rahul Pandita “From two to three states, the movement has now spread to […]

Also posted in Arkiv, CPI(maoist) | Leave a comment

Solidaritetsteori, Jan Myrdals tal i Brighton i juni

‘‘Stop The War’’ Jan Myrdal [Following is a slightly abridged version of a speech delivered by the author at a seminar to express solidarity with thy struggling people of Kashmir and Palestine at Brighton on June 29, 2013] Palestine and Kashmir are both under military occupation. In both cases this occupation and the periodically violent […]

Also posted in Jan Myrdal | Leave a comment

Intressant uttalande från naxaliterna om Syrien

Nu verkar ju det akuta anfallskrigshotet vara över men kriget mot Syrien fortsätter med utländskt stöd. Intressant här är hur naxaliterna uppfattar det syriska folkets kamp mot imperialisternas angrepp som en del av deras egen kamp mot imperialismen. De kallar USA för “neonazi”, man förmoda att det syftar på deras strävan efter världsherravälde. “CC, CPI […]

Also posted in CPI(maoist) | Leave a comment

Naxaliternas hemliga organisationsbygge

Slummen i Mumbai Naxaliterna är en kraft som folk i Indien har helt olika uppfattningar om och den bild som förmedlas av de större medierna i Indien är ofta ganska diffus. Här i Sverige är det ganska få som har skrivit om ämnet med Jan Myrdal som ett känt undantag. Med tanke på dessa omständigheter […]

Also posted in Nyheter | Tagged | Leave a comment

Vänsterpartiet studerar imperialismen

Vi arbetar som bekant med att stödja det indiska folkets kamp mot imperialismen. Men det finns olika uppfattningar om vad imperialismen är för något. Vänsterpartiet har den senaste tiden lyft frågan och de har internt förhållandevis radikala studier med fokus på Marx genom Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS).  CMS gav ut ett tjockt nummer av sin […]

Leave a comment

Vad är det för skillnad på maoism och anarkism?

Ett kandensiskt parti försöker här beskriva skillnaden. Maoismen är populär i Indien medan anarkismen är desto mer populär i Sverige i olika former. Bägge rörelserna utgår från att underklassen måste bygga upp en egen förvaltning och avvisar parlmentarismen. För oss som arbetar med Indien kan ett tydliggörande av skillnaderna bidra till att öka förståelsen av […]

Leave a comment

Sommarcirkel 2013: Om Kolonialism

Det finns tydligen intressanta sommarnöje för oss som har ett grundmurat intresse för hur världen fungerar bortom liberalernas dimridåer. Föreningen Arbetarbildning kommer i Stockholm under ett 10-tal träffar i sommar studera kolonialism ur olika infallsvinklar. Texterna är relativt fristående från varandra så man kan få ut något av dem även om man bara har möjlighet […]

Tagged | Leave a comment