Monthly Archives: April 2020

1/5 Stop India´s War on People

Den indiska regeringen driver i praktiken ett krig mot folket genom att med våld försöka slå ner all verklig opposition. De fängslar kritiska intellektuella, de driver enorma militära kampanjer mot ursprungsbefolkningen och mot folket i Kashmir. De griper och mördar ledare för lokala folkliga kamper över hela landet och fängslar medlemmar i musikgrupper osv, osv. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment