Rekommenderad läsning

Ta en titt på senaste Clarté. Det senaste numret innehåller flera intressanta artiklar. Jag har själv inte hunnit läsa hela än. Tidskriften Clarté har nämligen förvandlats till en mindre bok, men det nya format känns helt rätt (är det permanent?). Något har i alla fall hänt och hemsidan har också fått sig ett rejält lyft.

Jan Myrdal har skrivit en artikel om gammal framliden indisk vän. Eller rättare sagt, redaktionen har kortat ner ett tal som han höll i Kanada. Artikeln är i sin helhet intressant och innehåller lite kritik mot dogmatiskt tänkande med utgångspunkt i att Marx en gång sa att han själv då “inte är någon marxist”.  I dagens värld är det ett viktigt ämne men det känns som det stora problemet för den anti-imperialistiska rörelsen (världen runt) snarare är att den tappar kraft genom att gegga ner sig i liberala uppfattningar. En varning utfärdas därför här mot liberala uppfattningar. Spåra upp dem, bryt ner dem och lås in dem på museum, världen behöver inte ännu mer folk som upprepar storbolagspropaganda.

Tidningen innehåller även en artikel av Åke Kilander som recenserar en bok om politisk ekonomi som måste inhandlas.

http://www.amazon.com/The-Endless-Crisis-Monopoly-Finance-Stagnation/dp/158367313X

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “Rekommenderad läsning

Leave a Reply

Your email address will not be published.