Officiella siffror anger att dalitbefolkningen överstiger 200 miljoner

Manual-scavenging

Siffror från 2011 års folkräkning bekräfta att det finns mer än 200 miljoner registrerade kaster (den officiella termen för hinduiska, sikhiska och buddhistiska daliter) i Indien. Det totala antalet daliter är antagligen mycket högre eftersom muslimska och kristna daliter inte ingår i dessa siffror.

Antalet personer som tillhör registrerade kaster (SCS) i Indien ökade med officiellt med 35 miljoner under decenniet sträcker sig från 2001-2011. Dessa uppgifter har nyligen publicerats. Detta innebär att det nu officiellt finns 201.400.000 hindu-, sikh- och buddhistdalitert. Många daliterna som tillhör gruppen som arbetar med manuell toalettömning demonstrerar för sina rättigheter efter som många av dem är muslimer som ingår inte i den officiella siffrorna vilket innebär att det blir svårare att tvinga myndigheterna att agera.

http://idsn.org/news-resources/idsn-news/read/article/india-official-dalit-population-exceeds-200-million/128/?utm_source=IDSN+Newsletter&utm_campaign=1bd0c750ff-IDSN+May+2013+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_a901aa8be2-1bd0c750ff-326273725

This entry was posted in Dalit, Folkrörelsen and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.