Naxaliter tände eld på byggmaskiner

Outlook India | Raipur | Jun 10, 2013

Naxaliter brände två maskiner som används till vägbyggen och förde bort en traktor i byn Mendra i kankerdistriktet i delstaten Chhattisgarh. Militären har satt igång ett omfattande projekt för att bygga militära utposter var tionde kilometer i ursprungsbefolkningens områden. Möjligen kan förstörande av byggmaskinerna vara en del i naxaliternas arbete för att stoppa militärens framfart.  

Det var inte mycket trafik var i de avlägsna delarna i södra Bastar. Järnvägen har begränsad trafik och det går istället bussar från Jagdalpur till Kirandul. Polisen säger att de paramilitära styrkorna patrulleringar har intensifierats och att naxaliterna har en särskild vecka till minnet av de som dött i deras kamp mellan 5 juni – 11 juni.

http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=800384

En by i delstaten Chhattisgarh

En by i delstaten Chhattisgarh

2013-06-16 12_23_46-Google Earth

Som synes på kartan från Google Earth så är Mendra en liten by omgiven av små åkrar och lite träd i gränserna mellan åkrarna.

This entry was posted in Chhattisgarh, Krig and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.