De fattiga i städerna har det lika illa som de på landsbygden

17 rupies eller cirka 30 cent i dollar är vad en genomsnittlig fattig person spenderar en dag på den indiska landsbygden. Deras urbana vänner har det inte bättre, de måste nöja sig med att spendera 27 rupies per dag och om man justerar detta i förhållande till levnadsomkostnaderna i städerna så har de det lika illa som de fattiga i byarna. Till regeringens förtret så kan dessa data inte smutskastas eftersom de kommer från National Sample Survey Organisation (NSSO), ett statligt organ.

De som står de inhemska och utländska storbolagen nära politiskt försöker ofta “bevisa” att den nuvarande storbolagsvänliga politiken är bra för majoriteten. Folkrörelsen försöker på sitt håll att ta fram uppgifter som visar på motsatsen, att fattigdomen ökar och blir värre. Myndigheterna går oftast storbolagens ärenden i Indien såväl som i Sverige och presenterar kontinuerligt glädjesiffror som styrker att rikedomarna sipprar ner (trickle down) till de fattiga.

 

Don’t These Lives Worth INR 17 A Day Shame You, Mr. Prime Minister?
 By Samar

http://www.countercurrents.org/samar230613.htm

INR 17, or approximately 30 cents in USD, is what an average poor spends
a day in rural India. Their urban friends are no better off either; they
have to content with spending INR 27 for seeing a day off. Adjust that
amount for the cost of living in urban centres and they are just as
worse off as the poor in villages. Unfortunately for the government,
this data cannot be rubbished as it comes from National Sample Survey
Organisation (NSSO), a governmental body itself

This entry was posted in Fattigdom, Indien and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “De fattiga i städerna har det lika illa som de på landsbygden

  1. David Ståhl

    Världsbankens, och indiska regeringens, definition på fattiga är USD 1,25 per person per dag. Ovanstående siffror ligger långt under detta. Även om ovanstående siffror stämmer saknas en dimension: har de fattiga blivit färre? Med den absoluta definitionen på USD 1,25 kan de fattiga aldrig bli rikare än så, ty om de blir det upphör de att vara fattiga.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.