Indien väntar – 1980

 

JAN MYRDAL

INDIEN VÄNTAR

Bilder av Gun Kessle

P.A. NORSTEDT & SÖNERS
FÖRLAG
STOCKHOLM

Kartor av Björn Bergström

ISBN 91-1-801582-4
© Text: Jan Myrdal 1980
© Bilder: Gun Kessle 1980
Stockholm 1980. Norstedts Tryckeri 807088


Förord till den elektroniska utgåvan

Boken digitaliserades i maj 2011, efter att Jan Myrdal tillkännagivit att hans böcker får spridas fritt, vilket Projekt Runeberg har tolkat som licensen Creative Commons Erkännande, Dela lika (CC-BY-SA). Huruvida detsamma gäller Gun Kessles foton och Björn Bergströms kartor är under utredning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel(blank)titelsidatitelbladets baksida406407408


Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents

Titel och innehåll – smutstitel(blank)titelsidatitelbladets baksida406407408
Indien väntar – 78910
I. Bron över Indus – 11121314
II. Men var är palmerna? – 151617
III. Decembersöndag i Delhi 1979 – 181920
IV. Arbetsjournal vintern 1961-1962. Defence Colony 129-A, New Delhi – 2122232425262728bild 1bild 2bild 3bild 4bild 5bild 6bild 7bild 8293031
V. Väldets nya herrskap – 32333435363738394041
VI. Sanjay regerar – 4243444546474849505152535455
VII. Makten och härligheten – 56575859
VIII. Samling i juldagskylan – 60bild 9bild 10bild 11bild 12bild 13bild 14bild 15bild 166162636465666768697071
IX. Indisk dikotomi eller Tudelningens lagbundenhet – 727374757677787980818283848586878889
X. Tåg till Patna – 909192bild 17bild 18bild 19bild 20bild 21bild 22bild 23bild 2493949596
XI. Resa i gamla statens land I – 979899100101102103104105106107108109110111112113114115
XII. Men var då naiv! Ställ frågan: Är detta lidande nödvändigt? – 116117118119120121
XIII. Kom då ut Lakshmi! – 122123124bild 25bild 26bild 27bild 28bild 29bild 30bild 31bild 32125
XIV. Bilden av Indien – 126127128129130131132133134135136137138139
XV. 1857 – 140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168
XVI. Resa i gamla statens land II – 169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188bild 33bild 34bild 35bild 36bild 37bild 38bild 39bild 40189190191192193194
XVII. Läran om välfärden – 195196197198199200201202203
XVIII. Gudarnas återkomst – 204205206207208209210211212213214215216217218
XIX. Vägen från Sasaram – 219220221222223224225226227228229230231
XX. Röken från brända byar – 232233234235236237238239240241242243
XXI. Om den kastlöses orenhet – 244245246247
XXII. Samtal i Bihar – 248249250251252bild 41bild 42bild 43bild 44bild 45bild 46bild 47bild 48253254255256257258
XXIII. Anteckningar om en bengalisk revolutionär – 259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284
XXIV. Dom över döda – 285286287288289290291292293294295296
XXV. Den tunga luften – 297298299300301302303
XXVI. En frukost i Bhubaneswar – 304305306307308309310311312313314315316bild 49bild 50bild 51bild 52bild 53bild 54bild 55bild 56
XXVII. Arbetsjournal/Anteckning om demokrati – 317318
XXVIII. Häxring – 319320321322323
XXIX. Är kvinna människa? – 324325326327328329330331332333334
XXX. Nå vad med kapitalismen? – 335336337338339340341342343
XXXI. Det ryska spelet – 344345346347348bild 57bild 58bild 59bild 60bild 61bild 62bild 63bild 64349350
XXXII. Den tjänande synen – 351352353354355356357358359360361362363
XXXIII. Tänker du på din Kristus nu? – 364365366367368
XXXIV. Men lagen då? – 369370371372373
XXXV. Bondekamp – 374375376377378379380381382
XXXVI. För en folkets kultur – 383384385386387388389390391392393394
XXXVII. De väpnade plutonerna – 395396397398399400401402403404
Kartor – 406
Sultanatet Delhi – 34
Stormoguliska väldet vid slutet av 1600-talet – 51
Alexanders härtåg i norra Indien – 98
De fyra janapaderna omkr. år 600 före vår tideräkning – 107
Marathas täten 1680 – 144
Brittiska väldets tillväxt fram till resningen 1857 – 146
Väldets vägar – 185
Asokas välde kring år 250 före vår tideräkning – 196
Guptaväldet mot slutet av trehundratalet – 216
Muhammad Bin Tughluqs välde 1335 – 225
Bengalens delning i Brittiska Indien 1905-1912 – 262
Gränslinjer Indien—Kina – 312
Kasakstan och Centralasien under XIX århundradet – 346
Dekkan och Vijayanagar på 1500-talet – 354

This entry was posted in Arkiv, Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.