Regeringen vill börja bomba i centralindien

Inrikesdepartementet har föreslagit att helikoptrar skall börja släppa bomber i svårtillgängliga djungler i delstaterna Chhattisgarh, Odisha och Jharkhand.

Inrikedepartementet föreslog detta för Cabinet Committee on Security (CCS) som en del i att sätta in “alla tillgängliga resurser i kriget“. Men förslaget röstades bl.a. ner av en general som motsatte sig “quick fix”-lösningar i en kamp som “kommer att pågå i många år“. Chefen för försvarsdepartementet, Shashi Sharma, sa på mötet att sådana bombningar kan leda till “avsevärda oavsiktliga skadeverkningar”.

Den förre inrikesminsterm Chidambaram var den första att öppet kräva bombningar 2010 efter att 76 militärer dog i en sammandrabbning med naxaliterna i Dantewadadistriktet i delstaten Chhattisgarh. Inrikesministeriet driver på för att återta de 70 000 km2 stora område “där naxaliterna har sista ordet“. Det motsvarar område av Irlands storlek.

Källa: http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Govt-wants-to-bomb-Maoists-Army-Chief-says-no/Article1-1036158.aspx

This entry was posted in Notiser and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.