Fördöm den påhittade skottväxlingen mellan fyra påstådda maoistiska kadrer i Assam och den indiska armén, CRPF och polisen.

120512map-of-india-with-assam

Morden på ungdomarna skedde i delstaten Assam.

 

Pressmeddelande. 11 maj 2012:

Fördöm den påhittade skottväxlingen mellan fyra påstådda maoistiska kadrer i Assam och den indiska armén, CRPF och polisen.

Kräv en opartisk utredning av händelsen och straff för de befattningshavare som har gjort sig skyldiga till de kallblodiga morden!

 

RDF (Revolutionary Democratic Front övers. anm.) fördömer kraftfullt de kallblodiga morden på fyra påstådda maoistiska aktivisterna i Sadiya i Tinsukiadistriktet i delstaten Assam. Assams delstatsregering hävdar att en militär enhet bestående av Assams Polis, CRPF(Central Reserve Police Force) och den indiska armén har dödat fyra beväpnade kadrer i CPI(maoist):s ledningskommitté för “Upper Assam” i en “hård eldstrid” kl 10.30 den 9:e maj nära Borgora-Deopani Nepali Gaon i Saidyas polisdistrikt.

 

Den avlidnas familjemedlemmar och de boende i området har förkastat
regeringens påståenden och de omständigheter under vilka fyra ungdomar dödades. De mördade är: Siddhartha Buragohain (från byn Telikola, i Sadiya), Medang Gogoi alias Rajib gogoi (från byn Topsinga), Hiren Chetia alias Rajat (från byn Tokajan) och Kamala Buragohain (Tokajan, by nr 2). De är alla mellan 25 till 30 år. Enligt de nyhetsrapporterna i den lokala media som publicerar vittnesmål från byborna var detta ingenting annat än kallblodiga mord som iscensatts som en “skottväxling”. Enligt byinvånare kom kommandoenheter ur Sadiyapolisen tidigt på morgonen och tvingade bybor att komma ut ur Bal Bahadur Limbus hus där de misstänkte att maoistiska kadrer tog skydd. Därefter omringades huset från alla håll. Två av de kadrer som hade vakttjänst utanför huset sprang i säkerhet genom att skjuta på en av polisens enheter medan en annan polisenhet tog sig in i huset från baksidan. Polisen hittade fyra ungdomar som åt mat och bad dem att höja sina händer. Det förekom inget motstånd från de unga obeväpnade. Därefter dödades de kallblodigt genom att de alla fyra sköts av polisen på nära håll. Efteråt började polisen beskjuta huset kraftigt för att ge sken av att en skottväxling verkligen ägt rum och huset blev allvarligt skadat av beskjutningen.

 

Den assamesiska tidningen Asomiya Pratidin rapporterar att påhittade skottväxlingar har skapat stort missnöje bland folket i Saidyaregionen. De har kritiserat de väpnade styrkorna och menar att de kunde arresterat de fyra ungdomarna enligt landets i stället för att mörda dem i en utomrättslig avrättning. Den påhittade skottväxlingen med de fyra påstådda maoisterna är den senaste i raden av tusentals sådana utomrättsliga avrättningar som utförts av den indiska armén, CRPF och Assams polis i namn av “upprorsbekämpning”. En “upprorsbekämpning” som riktat sig mot United Liberation Front of Asom (ULFA) och andra förbjudna organisationer under de senaste två årtiondena när den indiska armén varit stationerad i Assam. För endast fyra månader sedan, den 26 december 2011, plockades tre ungdomar – Siva Moran, Dhiraj Duara och Janak Moran i Makum, Tinsukia District – upp och dödades armén och polisen i en falsk skottväxling på gränsen mellan Assam och Arunachal Pradesh. Då sa de att de var “hårdföra ULFA kader” som dödades “när man besvarade beskjutning”. Även om de anhöriga till de avlidna har lämnat en FIR (First Information Report, ett slags polisanmälan övers. anm.) mot den indiska armén och stora demonstrationer har ägt rum har delstatsregeringen inte beordrat någon utredning och skyddar desperat de skyldiga i stället för att föra sanningen i ljuset.

 

Det statliga förtryckets fasor under Operation Bajrang och Operation
Rhino som genomfördes av den indiska armén mot ULF på 1990-talet är
förtfarande i färskt minne hos folket i Assam. Det är också de hundratals så kallade “hemliga mord” som iscensatts av LK Advani, Prafulla Kumar Mahanta och co under AGP-regeringen på 90-talet. Den senaste falska skottväxlingen i Saidya visar återigen vad den indiska ockupationen av Assam inebär och dess koloniala militaristiska hållning gentemot folket i Assam och dess krossande av genuin folklig kamp med kampen för nationell frigörelse inkluderad. Alla politiska kamper av oliktänkande och folkliga uppror möts med tvingande makt av den indiska delstaten. Den senaste metoden som tillämpas av statens väpnade styrkor är att stämpla aktivister och folkrörelser som kopplade till den maoistiska rörelsen.

 

Staten har redan stämplat folkliga organisationer som – Assams Student och Ungdomsförbund (ASYO), Asom Chah Jonogosthi Surakhya Samiti (Assam Tea Community Protection Committee), Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) m.fl. som maoistiska frontorganisationer och de förföljs. Mer än 60 aktivister och personer har gripits i olika delar av Assam under de senaste året och de stämplas felaktigt som maoister. På detta sätt förhåller de sig till sina “heliga” löften att försvara den indiska Konstitutionen. “Rätten till liv, frihet eller rättvisa” trampas under stövlarna av armén under förevändning att skydda den “nationella säkerheten” och “integriteten”. Den maoistiska rörelsens expansion till Assam är ett svar på den fortsatta exploateringen och de förtryck som de indiska härskande klasserna utövar mot folket i maskopi med regionala styrande eliten av Assam, oavsett om de tillhör till kongressen, BJP eller AGP.

 

Endast en stark mobilisering av den allmänna opinionen och folkliga protester i Assam och utanför kan förhindra att dessa kallblodiga mord upprepas. De mycket misstänkta omständigheterna kring skottväxlingen i Sadiya och vittnesmålen från de lokala invånarna utmanar polisversionen och RDF kräver att delstaten Assam omedelbart tillsätter en oberoende utredning och lämnar in fler FIR mot inblandade befattningshavare inom armén och polisen som är iblandade i morden. RDF uppmanar också alla progressiva och demokratiska organisationer och individer att protestera mot denna påhittade skottväxling och stärka kampen för att ställa de skyldiga inför rätta.

 

Ordförande
Varavara Rao
09676541715

 

Generalsekreterare
Rajkishore
09717583539

 

Revolutionära Demokratiska Fronten (RDF)

Kontakt: revolutionarydemocracy@gmail.com

This entry was posted in Arkiv, Revolutionary Democratic Front. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.