Hemliga frihandelsförhandlingar med EU

free_trade_kills_farmers_t_shirt-r1121d5d2ff204627b74f64cc005fb703_va6lr_512

 

De pågående framskridna frihandelssamtalen mellan EU och Indien förs bakom lykta dörrar.  Människorättsgrupper är därför med rätta oroliga för att en effektiv offentlig granskning åsidosätts till förmån för en företagsledd dagordning.

 

The Great EU-India Corporate Heist: Uncovering The Free Trade Agenda
www.countercurrents.org/todhunter100713.htm
By Colin Todhunter
10 July, 2013
Countercurrents.org

This entry was posted in Arkiv, Colin Todhunter, Imperialism and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.