Vilka var på Tianmen 1989?

181245_503214276399070_279795373_n

I Sverige är Mao inte särskilt populär men i Indien är han mycket mer populär än man skulle kunna tro vilket säkert beror mycket på att det tycks vara maoister som driver fram folkrörelsen på många håll. En av författarna till den indiska bloggen Towards a New Dawn skriver att protesterna i På Tianmentorget 1989 i Kina dominerades av mao-anhängare, vilket säkert förvånar en del: 

“Kinesiska arbetare mars med porträtt av Mao Zedong och Zhou Enlai under Tiananmenprotesterna 1989. Tvärtemot vad många anser i väst, var Tiananmenprotesterna inte ett förkastande av socialismen till förmån för västerländsk borgerlig demokrati. Det fanns vissa liberaler där, ja, och imperialismen försökte att fånga proteströrelsen, men rörelsen var en reaktion på ett decennium av kapitalistiska reformer av Deng Xiaoping-regimen, som förstörde  det socialistiska samhällssystemet som Kina hade byggt sedan revolutionen. Arbetarna var maktlösa, de förlorade sin röst och förlorade sina rättigheter. Många demonstranter marscherade med porträtt av Mao och viftade kommunistiska flaggor och sjöng Internationalen. I var stort protesterna var ett förkastande av kapitalismen av människor som trodde på den kinesiska revolutionen.”

This entry was posted in Asien, Kina, Östasien. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.