Naxalitledarens barndomshem?

2013-07-20 11_52_14-Looking for Ganapathy - India Today - photo 4

Ganapathy hus: Detta förstörda fyra-rums-hus var enligt indisk media huset där naxalitledaren Ganapathy tillbringade sina första år. Hans far var en liten markägare i byn Velma. Huset skadades av polistjänstemän på 1980-talet och återuppbyggdes av Ganapathys familj. De övergrav slutligen huset för anonymitet i storstaden Hyderabad för över ett decennium sedan.

This entry was posted in Andhra Pradesh, Kriget i centralindien, Naxaliterna and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.