Våldtäktsdom i Indien skjuts upp

Supreme-Court-India

Den första domen som väntas efter gruppvåldtäkten i Indien har på nytt skjutits upp. En ungdomsdomstol som prövat den förövare som bara var 17 år när brottet begicks, meddelar nu att domen kommer den 5 augusti.

25 juli 2013

Orsaken uppges vara ett förslag som skulle kunna innebära att han i stället ställs inför en vanlig domstol.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/valdtaktsdom-i-indien-skjuts-upp_8373780.svd

This entry was posted in Indien, Nyheter, Parlamentariskt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.