Torsdag den 21. juni er det oppstartsmøte for Indiasolidaritet på Romerike

 

Plats: Ungdomshuset Lillestrøm

 

Indiasolidaritet er en solidaritetsorganisasjon stiftet 7. desember 2011. Indiasolidaritet ble stiftet den 7. desember 2011 av antiimperialister fra forskjellige miljøer i Norge med formålet om å spre informasjon og gi støtte til den nydemokratiske revolusjonen i India som føres av naxalittbevegelsen, Indias urbefolkning, kasteløse og fattigbønder mot den reaksjonære herskerklassen og multinasjonale selskaper som ønsker å plyndre landet for ressurser.

 

Flere på Romerike har uttrykt interesse for å starte solidaritetsarbeid og danne lokallag av Indiasolidaritet. Derfor vil det bli oppstartmøte for lokale aktivister alle som er interessert.

 

På møtet skal vi:
– Velge styre
– Planlegge aktivitet fremover

– Sette mål for det kommende året

 

Vi håper du kommer!

This entry was posted in Norge, Solidaritet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.