PÅ TAL OM INDIEN

Jan Myrdal

Per J. Anderssons artikel “Indien ser rött när Myrdal agiterar” (DN 120609)kräver kommentarer i sak. Jag polemiserar inte.

Ett problem i Europa är att översättningarna till svenska och andra europeiska språk av “Red Star ..” skiljer sig från de indiska utgåvorna genom att texterna till intervjuerna med ledningen för CPI(Maoist) och andra dess partidokument inte tryckts utan finns på nätet som http://redstaroverindia.se/. I den engelskspråkiga e-boksutgåva som kommer inom kort är de dock med.

Per J. Anderson skriver: “… jag (slås) av vilken relik han är. Myrdals ideologiska rsonemang har gått på replay i 50 år.” Det påståendet stämmer inte. År 1980 när jag, Gun Kessle och Eva Myrdal färdades “under jorden” till Andhra Pradesh och där var med de väpnade grupperna och jag raporterade om detta i “Indien väntar” var dessa grupper små och rörelsen mycket splittrad. Nu är partiet all-indiskt och i stort enat. Rörelser utanför är inte längre i väpnad konflikt med CPI(Maoist). Det som då var väpnade grupper är nu “Folkets Befrielse Guerrilla Armé” vilken håller på att ta steget till  “Folkets Befrielse Armé”. Inbördeskriget är en blodig verklighet och Indiens regering ser naxaliter som det största hotet mot den indiska staten.

Att detta rapporteras i vanliga indiska medier men knappast i svenska eller andra västliga är som Arundhati Roy och jag påpekade på Londonmötet 110612 märkligt.

Jag har inte gett några “råd” till vännerna i Indien. Det vore mig principiellt främmande. Jag lyssnade. Det som kallas mina “råd” är partiets linje. Med generalsekreterare “Ganapathy” och andra i partiledningen resonerade jag därtill kamratligen om våra erfarenheter i Europa. Här pågick de stora bondekrigen under trehundra år, det tog sedan ytterligare trehundra år till 1789 innan feodalismen formellt bröts. man diskuterade huruvida det vore möjligt att nå en överenskommelse med indiska regeringen att i det pågående inbördeskriget tillämpa Genèveprotokollen. Jag hänvisade då till erfarenheten från Pariskommunen där texterna i “Journal officiel de la commune de Paris” tydligt visar kommunledningens illusioner i frågan vilket samman med motståndarnas totala hänsynslöshet förde till ett fasansfullt massmord på kommunarder och misstänkta. (Att publiken i våra stater i dag tror att det var Kommunen som var blodig är ett uttryck för vad Strindberg kallade den härskande klassens kontroll över tankelagarna.)

Jag menade också att Jack Londons framtidsvision i “Järnhälen” 1907 tycks besanna sig och att den officiella arbetarrörelsen i våra stater sedan 4 augusti 1914 visat sig oförmögen förhindra krig. Nu deltar den i de nykoloniala  imperialistiska krigen. Detta tog jag upp i olika anföranden som i “Naveen Babu Memorial Lecture” på Jawaharlal Nehru University, New Delhi 120210.(http://janmyrdal.blogspot.se/p/some-notes-on-working-class-and.html)

Samtidigt diskuterade jag offentligt hur vi utanför Indien – inte för deras skull utan i vårt eget egentliga intresse – bör arbeta internationellt för solidaritet med de indiska folken under den indiska statens pågående krig mot det egna folket. Jag påpekade upprepade gånger det principiellt viktiga att ingen utifrån kan säga hur man i Indien skall och bör handla. All erfarenhet visar att sådant blott blir av ondo.  (http://southasiarev.wordpress.com/2012/02/14/jan-myrdal-on-building-international-solidarity-with-the-indian-revolution/)

I Indien är det inte bara “maoister” och “vänster” som protesterar mot indiska regeringens ingrepp mot Jan Myrdal. Typiskt är ställningstagandet i det stora liberala, nyhetsmagasinet “Open”:http://www.openthemagazine.com/article/nation/the-sarkari-gatekeepers

 För övrigt skriver jag om “kärlek, lycka och sorg på ett personligt plan” såväl när det gäller det svenska åldringshatet i “Red star…” som i texter om den egna kärleken till, och orgasmerna med, min hustru Andrea Gaytán Myrdal och publicerar det på norska, svenska och spanska.

 

This entry was posted in Arkiv, Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.