Nationalistledare kräver upplösning av by-kommittéerna i Kashmir

MirwaizUmarFarooq_201007031

Srinagar, juli 29: All Parties Hurriyat Conferences ordförande, Mirwaiz Umar Farooq kräver upplösning av alla de så kallade Village Defence Committees (VDCs).

“Village Defense Committees” (VDC) sattes upp i Jammu och Kashmir i mitten av nittiotalet. Då det inte fanns några poliser eller militärer nära otillgängliga byar så har den indiska militären utbildat vissa grupper och utrustat dem med vapen och radioapparater. 2011 fanns minst 450 sådana VDCs i Jammu och Kashmir.

http://www.kmsnews.org/news/2013/07/29/mirwaiz-demands-immediate-disbanding-of-vdcs.html

This entry was posted in Kashmir, Nationell befrielserörelse and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.