Surrogatmotståndare – ni borde tala med mödrarna

surrogate-mothers-at-a-clinic-in-Gujarat

Här nedan är en debattartikel ur dagens Aftonbladet. Det finns naturligtvis ingen anledning att  fördöma de inblandade i processen (utöver de som tjänar stora summor på den) och det är lätt hysa sympati för barnlösa som längtar efter ett barn. Det som däremot är viktigt att belysa att förutsättningarna för att fenomenet skall existera är en orättvis världsordning där fattiga i tredje världen måste hyra ut sina livmödrar (!) för att överleva. Det är magstarkt att påstå att kvinnorna gör detta frivilligt om alternativet är extrem fattigdom. I flera artiklar i Svenska Dagbladet har det påvisats att kvinnorna lever inlåsta under hela graviditeten. /Erik 

Andreas Bengtsson: I ideologins värld finns bara onda och goda

Pride har i år temat Familj. Surrogatmödraskap har varit det mest laddade ämnet de senaste åren bland de nya sätten att skapa familj, trots att det knappast är någon ny företeelse. I USA och England har surrogatmödraskap varit tillåtet i cirka 30 år med goda erfarenheter. Debatten har under dessa år varit stillsam, kanske för att det endast rört sig om kvinnor som bär barn åt andra barnlösa kvinnor. En syster som hjälper en medsyster. En bild som inte upprör.

De senaste åren har det dock något ändrats. Plötsligt har en ny typ familjer dykt upp.

Läs mer: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17208037.ab

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.