Vapenskandal som vägrar släppa taget

75

Aftonbladet/ledaren.2013-07-29. Det är märkligt hur nyheter kan komma som ett eko ur det förgångna, som när svenska och internationella medier för någon vecka sedan rapporterade att affärsmannen Ottavio Quattrocchi avlidit i Milano.

Quattrocchis död hade inte blivit någon nyhet om det inte hade varit för en sak. Den svenska kanontillverkaren ­Bofors försäljning av 410 haubitsar av modellen 77B till ­Indien 1986, och den skandal som följde.

Varken mutor ­eller provisioner skulle få förekomma. Ändå blev det precis så, och den svenska vapen­tillverkaren har kommit att bli något av en symbol för ­ohederlighet, inte minst i ­Indien.

Quattrocchi anses ha varit en av de mellanhänder som skötte de hemliga utbetalningarna.

Själv bodde jag i Karlskoga under några år i början av 1980-talet. Mina vänner arbetade åt Bofors. Under militärtjänsten lärde jag mig skjuta med haubits 77 i Kristinehamn, ett stenkast åt väster.

Några år senare, 1990, mötte jag den välbekanta silhuetten av eldröret i en gränd i Varanasi. Val­affischens blekta text på hindi kunde jag förstås ­inte läsa, men bud­skapet var klart. Den svenska artilleri­pjäsen hade blivit en bild av maktmissbruk och korruption.

Då hade Bofors­affären redan ­förändrat indisk politik, kanske för alltid. De hindi­nationalistiska partiernas framgång i valet 1989 berodde till stor del på vapenaffären.

I kölvattnet följde det tidiga 1990-­talets sekteristiska våld.

1980-talet var en tid av rykten om ohederliga vapenaffärer, falska slutanvändarintyg och ren smuggling. Dessutom ­pågick kapprustningen som bäst, och i hela Europa demonstrerade människor mot ut­placeringen av nya kärnvapen.

I Karlskoga blandades allt det där med en känsla av utsatthet. Vapenproduktionen handlade trots allt om svensk spetskompetens, och om att försvara Sveriges oberoende.

Läs mer: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17207016.ab

This entry was posted in Imperialism, Indien, Korruption, Nyheter, Svensk imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.