72 timmars strejk för separat stat i Västbengalen

_68999905_gorkha461

En 72-timmars strejk har utlysts av  “Gorkhafolkgruppen” (BBC:s formulering) i Västbengalen. Protesten genomförs av organisationen Gorkha Janamukti Morcha som kräver en separat stat för nepali-talande Gorkhas.

Ett stort antal av paramilitära trupper och poliser har placerats ut för att “bevara freden” i regionen. Turism och teproduktion påverkas starkt av strejken.

Läs mer: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-23486558

This entry was posted in Folkrörelsen, Nationell befrielserörelse, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.