Baghat Singh, hängdes 1931, fortfarande populär

Revolutionären Baghat Singh är fortfarande otroligt populär i Indien. Han kämpade mot britterna och hängdes 1931. Han är bl.a. känd för att ha varit med och kastat in en bomb i det dåvarande koloniala parlamentet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhagat_Singh1150387_180868522093853_2075270522_n

This entry was posted in Folkrörelsen, Nationell befrielserörelse, Nyheter and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.