Daliy mail: Yemen. USA använde hemlös 8-åring för att “gps-chippa” och avrätta styvfar

Enligt den brittiska tidningen Daily Mail använde USA en 8-årig hemlös pojke för att kunna placera en gps-sändare på sin styvfar, en man som de ville avrätta i Yemen. Med hjälpa gps-sändaren kunde sedan drönare spåra mannen som sprängdes i luften tillsammans med en annan man.

Obama håller varje tisdag avrättningsmöten där man går igenom en lista på de personer i världen som de amerikanska myndigheterna vill avrätta. Efter godkännande av presidenten kan vem som helst sedan avrättas, även amerikanska medborgare (vilket har hänt).

This entry was posted in Imperialism, Notiser, Sydvästasien, USA-imperialismen, Yemen and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “Daliy mail: Yemen. USA använde hemlös 8-åring för att “gps-chippa” och avrätta styvfar

  1. Pia Elisabeth Hanzén

    Det innebär med all tydlighet att alla som är emot USA kan bli avrättade på detta vis världen över. Den man som ska besöka vårt land ser sig bevisligen som allsmäktig.
    Det skulle vara av intresse att få vet vad de avrättade männen hade för politisk hemvist.
    Pia Hanzén.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.