7 oktober, årsdagen av bombkriget mot Afghanistan

BioRio, måndag den 7 oktober, årsdagen av
bombkriget mot Afghanistan.

Kriget i Afghanistan är nu inne på sitt 12:e år.
I media och bland våra politiker säger man att
ockupationen skall avslutas nästa år.
Men USA förhandlar nu med Karzairegimen om
fortsatta trupper i 10 år ytterligare, 2015 -2025.
USA vill ha 9 permanenta militärbaser i Afghanistan
och kunna fortsätta att sätta in drönare, specialstyrkor
för nattliga räder i afghanska hem samt bombflyg.
De flesta av USAs koalitionspartner vill inte delta i det
fortsatta kriget men svenska regeringen har sagt ja till
att fortsätta med trupp efter 2014.
NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen berömde
svenska regeringen för att man redan för ett år sedan
“satt med förhandlingsbordet” om fortsatt trupp efter
2014.
Det riskerar att bli ett krig utan slut i Afghanistan.
Evenemanget “EN KVÄLL FÖR FREDEN” belyser med
sång, musik och tal i föreställningen “Fredens tunna
skal” krigets vanvett och kampen för fred.
Det efterföljande panelsamtalet “KRIGA MED NATO
eller FÖRSVAR FÖR SVERIGE” med Pierre Schori och
Allan Widman klarlägger vägvalen i svensk utrikes- och
säkerhetspolitik idag.
Gå på BioRio måndag den 7 oktober kl 18 och
se föreställningen! 150 kr inträde ( 120 kr
studerande)

This entry was posted in Afghanistan, Nyheter, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.