Ingen naxalit dödad på tre månader?

Inte en enda naxalit har dödats på tre månader säger militären och de har en nollvision om att ingen av deras egna skall bli dödade. De vill utveckla kriget säger de med små attack-action-grupper som skall slå till i riktade attacker. Stor chans att ingen av deras egna kommer att bli dödade i dessa grupper?

This entry was posted in Kriget i centralindien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.