Vår sammanfattning av ny rapport om kriget i centralindien

Human Rights Forum (HRF):s (som har författat rapporten) ståndpunkt är som följande: De fördömer våld från både staten och CPI(maoist) och vill att statens repression mot naxaliterna håller sig inom lagens ramar, alltså ingen tortyr, inga våldtäkter, byskövlingar, falska encounters, etc.

HRF erkänner att naxaliterna är en politisk rörelse med en social bas. De vill att staten ska erkänna dessa faktum för att kunna åtgärda de socioekonomiska problemen istället för att behandla det som en polisiär fråga om brott och straff. Staten å sin sida erkänner oficiellt aldrig elller nästan aldrig att naxaliterna är en politisk rörelse eller försöker göra något åt de sociala problemen. Den statliga antiupprors-strategin bygger däremot på att naxaliterna har en social bas bland adivasierna, som de våldsamt angriper.

Rapporten lägger sitt fokus på ett antal konkreta incidenter där det skett övergrepp på civila genomförda av polis och paramilitära miliser. Det innefattar mord, våldtäkt, skövling, stöld, tortyr, misshandel, med mera. De går igenom hur utredningar av incidenter hindras av polis och hur civilbefolkningen kämpar för att få upprättelse efter övergrepp.

I kapitlet “Encounters and the Law” går HRF in på hur polisen och paramilitärens “Encounters” förhåller sig till lagen. I praktiken är det en avrättning (av civil, naxalit eller annan) som juridiskt formuleras som ett “självförsvar”.
Rapporten går på 3 sidor kort in på vad de menar är övergrepp som begåtts av naxaliterna, därefter går de över till att betona vikten av fredsförhandlingar.

En ordlista över vanligt förekommande förkortningar och begrepp i texten:

CBI: Central bureau of investigation. Myndighet med viss motsvarighet till USA:s FBI

CB-CID: Criminal Investigation Department (crime branch)CRPF: Central Reserve Police Force, en paramilitär styrka med 220 bataljoner. CoBRA: Combat Battalion for Resolute Action. Den specialiserade antinaxalitgrenen av CRPF

Greyhounds: Specialstryka från polisen i Andhra Pradesh inriktad mot naxaliterna

Koya Commandos: SPO:s som är delaktiga i Salwa Judum i Chhattisgarh

SPO: Special Police Officers. Väpnade och anställda av polisen, men inte del av någon officiell militär eller paramilitär styrka. Nu omorganiserad till Chattisgarh Armed Auxiliary Force efter den indiska Högsta Domstolens beslut att förbjuda Salwa Judum.

Salwa Judum: en statligt sponsrad antinaxalit-milis formad i Chhattisgarh 2005. Förbjuden enligt Högsta Domstolen

Bandh: En form av generalstrejk som innefattar blockad av trafik och kommersDacoity: rån, stråtröveriASP: Assistant Superintendent of Police

DSP: Deputy Superintendent of Police FIR: First information ReportIPC: Indian penal code

This entry was posted in Krig, Kriget i centralindien, Nyheter and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.