Strejkande arbetare gör tröjlös aktion utanför Alfa Laval

400 kontraktsanställda underbetalda arbetare vid det svenska företaget Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien, strejkar sedan den 1 oktober. Den 12 november uppmanade arbetsdomstolen Alfa Laval att ta arbetarna tillbaka, men företaget vägrade och nu går frågan till en annan domstol. Företaget vägrar att förhandla med fackföreningen som företräder de kontraktsanställda , Rashtree Shramik Agardi. Här är en video från en av deras aktioner, som beskrivs på följande sätt av de strejkande:
: “The shirtless action was done on Diwali in early November. Diwali is like Christmas in India with everybody buying stuff from nice clothes to cars and burning fireworks like in news years eve. The workers took off their shirts on that day in order to show that they have nothing on a day when everybody else gives presents to their families or buys nice things.”

 

Mer info:

Stöd de strejkande på Alfa Laval i Indien
https://www.facebook.com/stodstrejkenpaalfalaval

Event för solidaritetsdemonstration i Lund
https://www.facebook.com/events/602251593157498

Frances Tuuloskorpi

http://francesblogg.wordpress.com/2013/11/21/400-strejkar-vid-alfa-laval/

This entry was posted in Fackligt, Folkrörelsen, Indien, Nyheter, Politik, Solidaritet, Sverige and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.