En dikt av Pash (en revolutionär från delstaten Punjab)

17pic

Strejkande textilarbetare i delstaten Punjab

Översättning: Pia Elisabeth Hanzen

Om landets säkerhet innebär
att man ska dräpa samvetet
som en förutsättning att leva
och att varje ord förutom “ja”
är så oanständigt
att sinnet måste böjas i en förödmjukande ställning
i en depraverad tid
då är landets säkerhet ett hot mot oss

Vi tänkte oss vårt land som någonting heligt
som vårt hem
fritt från all kvalmighet
en plats där vi rör oss som ljudet av fallande regn på gatorna
där vi gungar som stjälkarna av vetet på fälten
och ger mening åt den storsinta vidsträckta himlen
Vi tänkte oss landet vara lite som en erfarenhet
en omfamning
Men om landet är en fabrik
för att exploatera själen
om det är ett laboratorium
för att producera idioter
då är landet ett hot mot oss

Om freden i landet bara betyder
att vi ska bräckas och falla
som stenar rullande utför bergen
där det oblyga skrattet blir resultatet
och vi blir spottade i ansiktet
och badande i vårt eget blod
och att det endast är en helig dygd
då är freden ett hot mot oss

Om landets säkerhet innebär
att strejker måste krossas
för att färga freden i djupare nyanser
och endast martyrskapet återstår
för den enda art som blommar på makthavarnas fönsterbräden
att visdomen ska vara att vattna landet till myndigheternas väl
att det enda arbetet ska vara att sopa golven i de kungliga palatsen
då är landets säkerhet ett hot mot oss

This entry was posted in Kultur, Poesi and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.