Protest mot ockupationen av Afghanistan

Riksdagsbeslut med förhinder

“I år blir riksdagsdebatten särskilt spännande. Karzai har genom sin envisa vägran att skriva på en säkerhetspakt med USA på stående fot kastat grus i Nato:s maskineri.

För att Sveriges riksdag ska kunna säga ja till regeringens proposition måste USA:s säkerhetspakt vara klar. Motsvarande Nato-avtal måste vara på plats, liksom avtal för Sveriges del – och ett godkännande av FN.

Ingen av dessa förutsättningar föreligger. Hur gör då Sveriges riksdag? Ska den ändå tvinga på ett motvilligt Afghanistan våra trupper efter 2014?

På Mynttorget måndag 16/12 kl 18 talar ledande krigsmotståndare som Anders Ferm , tidigare FN-ambassadör;  Hans Linde , rikdagsledamot Vänsterpartiet;  Maj Britt Theorin , tidigare nedrustningsambassadör;
Dine Malmsten , fredsaktivist;  Ferah Bozcali , Kvinnor för fred och Stefan Lindgren, Föreningen Afghanistansolidaritet. Jan Hammarlund sjunger.”

This entry was posted in Afghanistan, Nyheter, Solidaritet, Sydasien. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.