Nytt internationellt handelsavtal gynnar främst storföretag

Det “historiska handelsavtalet” som undertecknades på Bali i förra veckan hyllas över hela världen. Enligt många av världens ledande politiker kommer det särskilt att gynna invånarna världens fattigaste länder. Men chefen för World Development Movement, Nick Dearden, hade en annan syn. Han varnade för att avtalet främst kommer att gynna storföretag – inte fattiga människor.

“The aggressive stance of the US and EU means that we have moved only a little, and shows again that the WTO can never be a forum for creating a just and equal global economic system.”

This entry was posted in Imperialism, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.