Boktips: Hunger och längtan, om svälten i Västbengalen

Hunger och längtan

Bhattacharya, Bhabani ( 1906-88 )

Förord: Artur Lundkvist. Folket i Bild. 1953. 302 s. Inbunden.
Till svenska av Bertil Bodén.

Roman (från 1953) om den stora hungersnöden i Bengalen

under 2:a världskriget, då 2-3 milj. indier svalt ihjäl.

Förf. lägger skulden till katastrofen på engelsmännen.

This entry was posted in Kultur, Nyheter, Skönlitteratur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.