Sjöbergs boktips: Kanthapura

Raja Rao 
November  1908 – July  2006
File:Raja Rao.jpg

Kanthapura. Indisk by 

Folket i bild 1953
Ingick i FIB:s Världsbibliotek
Översättare: Olov Jonason
Original: 1938

Kanthapura publicerades i London 1938.

Den trycktes inte i Indien förrän 1947 men är idag en av de vanligaste texterna på indiska college.

Romanen skrevs 1929-33, mitt under en av Gandhis politiska kampanjer.
Handlingen börjar med att människorna i byn övertygas om att en kamp mot britternas makt är nödvändig.

Men när Gandhirörelsen växer sig stark, bidrar den till en polarisering i byn.
Alla romanens samhällsklasser och kaster dras in i skeendet,

från de utblottade plantagearbetarna till storgodsägare och brahminer.
Raos arkaiserande och lätt rytmiska språk och de mytologiska anspelningarna gör att det förflutna tycks flyta in i det närvarande och upphäva historiens karaktär av oåterkalleligt förgången tid.

Gandhi framställs som en inkarnation av guden Rama.

Kampen mot britterna får alltså en religiös motivering.

Myten förklarar nuet och gör att bön och motstånd framstår som två sidor av samma kamp.

BONUS: Filmatisering av Kanthapura

Bharat Ek Khoj – Episode 49 – And Gandhi came – Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=ao43GrKvkD4

Bharat Ek Khoj – Episode 50 – And Gandhi came – Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=3O_TcG3sS8Q

Tal: Hindi
Text: ——-

Tommy Sjöberg

This entry was posted in Kultur, Nyheter, Skönlitteratur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.