Polisen skall förhöra vår rullstolsburne vän. Lärare och studenter protesterar.

2014-01-05 03_15_53-saibaba rdf - Sök på Google

Polisen kommer med absurda anklagelser mot vår vän och de stormade i september in i hans lägenhet och beslagtog allt möjligt. Nu vill de genomföra ett förhör. Allt fler menar att det är en pågående kampanj för att tysta obekväma röster.

Här finns ett uttalande från lärarna:

http://rdf-india.org/?p=283

Här finns ett uttalande från studenterna:

http://rdf-india.org/?p=278

This entry was posted in Fascism, Förtryck, Indien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.