Strejkdag 100

“Strejkdag 100:

Äntligen ljusnar det!

Idag talade båda sidornas advokater inför rätten (sjukt nog på engelska, så att i stort sett ingen av de strejkande kunde förstå vad som sades) och domaren meddelade senare sitt beslut skriftligen. Texten måste gås igenom noga först, men det ser bra ut, rättens preliminära beslut är att Alfa Laval måste ta tillbaka arbetarna den 16 januari och ge dem samma rättigheter och lön som de fast anställda. Och, vad som är extremt viktigt, domaren tillåter inte att domen överklagas till högre instans. Det är mycket bra då Alfa Lavals juridiska taktik hittills varit att förhala beslut.

Det låter mycket fint, men erfarenhet visar att så länge inte alla arbetare är tillbaka på jobbet under vettiga omständigheter så är inte kampen över. Det verkar fortfarande finnas en del frågetecken att reda ut, men vi håller tummarna!

Fotot är från idag, och på skylten står det “Strejk i 100 dagar och kampen går vidare!”

Texten är hämtad från:

https://www.facebook.com/stodstrejkenpaalfalaval

This entry was posted in Solidaritet, Sverige and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.