Drönarplan sätts in mot Indiens fattigaste

Searcher_UAV_Indian_Navy

Bönder dör, de begår självmord i tusental över hela landet, de vräks från sin mark och nu dödar federala trupper bönder – från stamfolken – i djungeln i Chattisgarh och Orissa, i Bengalen och Jharkhand, genom att “fördöma” dem som maoister. Men arbetstagarna inte ingen roll att spela i detta orättfärdiga krig som har startats av Indiens regering mot den egna befolkningen.

I två världskrig har arbetare i vissa länder effektivt motverkat krigsansträngningar från sina respektive regeringar. Idag skulle det vara en sällsam syn att se organiserade arbetare över hela världen motsätta sig USA:s krig mot folket i Irak och Afghanistan. I proteströrelsen mot Vietnamkriget samlades mestadels studenter och medelklassmänniskor mot Vita husets beslutsfattare.

Arbetare kan angripa krigsindustrin mycket effektivare än någon del av det civila samhället. Men de gör inte det och ändå tror de att de symboliserar den internationella andan på första maj. Den globala krigsmaskinen skulle kunna lamslås på ett avgörande sätt om hamnarbetare över hela världen la ner arbetet om så bara för en dag. Men det händer inte och det är osannolikt att det kommer att hända inom en snar framtid.

http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=467

This entry was posted in Krig, Kriget i centralindien. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.