Tysk filmkritik och kampanjbilderna från India Solidarität

2014-02-19 16_15_32-Indien Solidarität _ Unterstützt den Volkskrieg in Indien!Tyska Indien Solidarität har varit ute och gjort en hel del inormationsarbete om naxalirörelsen. De har arrangerat en demo, gjort väggmålningar och satt upp en hel del affischer. De gör det hela till en kampanj för kommunismen. I Sverige enas vi som bekant inte för kommunismen i Indiensolidaritet utan till stöd för folkrörelsen i allmänhet. De skriver att filmen Chakravayu (vår stavning är fel) är reaktionär vilket är sant men de ger uttryck för ett ensidigt förhållningssätt till filmen i sin rapport. Här i Sverige har filmen verkat inspirerande på våra vänner. Att deklarera att filmen är reaktionär beskriver kanske vissa drag hos filmen men inte dess roll i den konkreta verklighet vi lever i. Det borde väl vara det som är det väsentliga.

http://indiensoli.wordpress.com/2014/01/30/report-on-the-activities-in-germany-for-international-day-of-action-in-support-of-the-peoples-war-in-india-on-25th-january-2014/

 

This entry was posted in Notiser, Nyheter, Tyskland. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.