Två italienare döms för terrorism i Indien?

Två italienska soldater som arbetade som vakter på ett lastfartyg sköt ihjäl två indiska fiskare i tron att de var pirater. En domstol vill åtala dem för terrorism. De italienska myndigheterna hotar med att kalla på “EU”.

This entry was posted in Imperialism, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.