Varning till arbetsgivare

Över hundra arbetare sitter fängslade efter en sammandrabbning företagsledningens huliganer på fabriken Maruti Zuzuki. Det är inte första gånger det blir hård kamp på fabrikerna.

val_pe6Varning till arbetsgivare 

Avskedade arbetare vid en fabrik i Indien attackerade på måndagen sin förre chef och dödade honom. Indiens arbetsminister uppmanade på tisdagen andra arbetsgivare att ta sig i akt och behandla sina anställda bättre.

– Det här bör vara en varning för arbetsledningen i andra företag, sade arbetsminister Oscar Femandez till reportrar i Delhi, enligt den indiska nyhetsbyrån PTT.
-Arbetare bör behandlas med medkänsla.

Avskedade anställda vid den italienska bildelsfirman Graziano Transmissioni attackerade sin chef och dödade honom vid ett möte på måndagen.

-Tjugotre personer befinner sig på sjukhus efter att mötet slutat i slagsmål, uppgav indiska polisen.

Dan Kotka

Hämtat från Nyhetsbanken

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.