Jan Myrdal berättar varför han begav sig till gerillan

myrdal i chhattisgarh 2011Jan Myrdal på gerillastråt

Efter att på nyårsafton 2009 ha fått en inbjudan från CPI (Maoist) att i samband med mina föredrag på universiteten i Indien om Strindberg och annat trots den pågående statsterrorn och militära/polisiära offensiven mot vad man officiellt kallar “det röda bältet i Indien” av partiet tas till dess basområde i Dandakaranya var jag samman med Gautam Navlakha från Economic and Political Weekly och Medborgarrättsrörelsen där i the Eastern Ghats under sexton dygn. Gick med Folkets Befrielse Guerillaarmé, sov i dess djungelläger, träffade och diskuterade med såväl  partiets generalsekreterare och dess politbyråmedlemmar och andra i partiet, kvinnorörelsen och de väpnade styrkorna ledande som med representanter för den  nya statsapparaten och vanliga guerillasoldater, samt dalits och adivasis aktiva i kampen mot regeringens och det internationella storkapitalets försök att på ett folkfördrivande och naturförstörande sätt för egen profit plundra dem på deras väldiga naturresurser, mineralrikedomar och vattenkraft. Skälet att jag fick denna lite ovanliga inbjudan var att jag hade äldre kontakter (även om de flesta bland dem nu dödats, eller fängslats), att partiets ledning läst (de i Indien på olika språk utgivna upplagorna av)  Indien Väntar och att partiet använde en del av mina texter om bl. a.  Kina och Sydostasien i sitt studiematerial.

Om detta skriver jag nu en ordentlig och rikt illustrerad skrift. Eventuella frågor kan ställas till Per Axelson på Leopard Förlag, per.axelson@leopardforlag.se.

Här nu en viktig intervju med partiets generalsekreterare.

Östra Björkviken

12-02-10

Jan Myrdal

Hämtat från Nyhetsbanken

This entry was posted in Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.