Högkastig “stalkade ihjäl” dalitflicka

Times of India rapporterar idag att en dalitflicka tog sitt liv med gift i hemmet efter att ha blivit stalkad av en högkastig man. Mannen som heter Naresh har annhållits för att anstiftat självmordet. Flickan och mannen bodde i samma by men flickan kom från en fattig familj och mannen från en rik. Familjen hade rapporterat stalkningen till myndigheterna men detta gjorde att han började följa efter henne ännu mer. Flickan ville inte att familjen skulle lida på grund av henne och tog därför sitt liv. Om mannen döms är nog detta ett sällsynt undantag. Fattiga i Indien är ofta rättslösa och polisen ofta ovillig att ta deras anmälningar på allvar. Så också i detta fall där de inte agerade förrän det var för sent.

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.