Film om slakten på tamilerna stoppad av censuren

Filmen “No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka” har stoppats av den indiska filmcensuren eftersom den anses kunna störa relationerna till Sri Lanka. Den lankesiska regeringen har tidigare försökt stoppa visningen av filmen på en filmfestival i Nepal. Filmen beskriver hur den lankesiska militären angriper den tamilska folkgruppen på norra Sri Lanka och dödar 70 000 personer för några år sedan. Den tamilska nationalistgerillans (LTTE) ledares minderårige son avrättades fångenskap vilket tas upp som ett exempel på de krigsbrott som den lankesiska militären anses ha begått.

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.