Böcker viktigare än liksäckar

225916285_2aee2fff63

 

 

 

 

Detta är fantastiskt – varje år kommer det hem hundratals fattiga

jobbare från Katar (ett land av alla de andra där sådant också

händer) och detta blir inte ens en notis i indiska medier – att

inte prata om några diplomatiska eller andra åtgärder. Det visar

det djupa föraktliga föraktet de högre klasser i Indien har för

folket i allmänhet och för fattiga jobbare i synnerhet. Fy fan!

Offended by books (t ex Myrdal)

 

We, The Indians, Get Offended By Books, Not Body Bags

By Samar

 

http://www.countercurrents.org/samar060314.htm

 

At 218 in 2013 and 237 in 2012, one would expect a national outrage on

the unusually high number of body bags returning to India from Qatar.

One would think especially so, for the fact that these body bags

belonged to Indian citizens. Shockingly, the body bags failed to evoke

even an acknowledgment from powers that be. Nobody even knew, in fact,

until Nepal, that tiny neigbour perpetually in transition, took Qatar to

a task for the 385 body bags it had received in the same period

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.