7 april är det parlamentsval

Den sjunde april skall det väljas nya medlemmar till det indiska underhuset Lok Sabha. Sedan tar det en och en halv månad innan landet med 28 delstater, sju särskilda unionsterritorium och fler än 600 000 byar har tagit sig genom den demografiska strapatsen. Enligt valkommissionen kommer röstningen att ske i nio faser, och för första gången kan väljarna även rösta blankt. Senast den sista maj kommer Indien att ha ett nytt parlament.

 

 

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.