Radioessä om när Danmark försökte kolonisera Indien

Den svenske “indienexperten” Per J Andersson läste idag på P1 upp en mycket underhållande liten text om Danmarks försök att kolonisera Indien. Per deltog för ett par år sedan i en debatt med Jan Myrdal i Stockholm som vi arrangerade.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5812605

This entry was posted in Notiser and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.