Höjdare från Nepal besökte Belgien och intervjuades av norrman

Några nepaleser var i Belgien nyligen och intervjuer gjordes med en norrman. I Nepal finns det två partier som kallar sig maoistiska. Det som var i Belgien är höjdare från det nyare partiet CPN(maoist) som splittrade ur det gamla som tidigare hade regeringsmakten. Det nya partiet drog med en stor grupp som var missnöjda med att det inte hade gjorts någon ordentlig jordreform och att storbolagen inte hade nationaliserats. CPN(maoist)s ledare pratar om allt detta men det verkar inte som att de är beredda att kämpa för det på naxalitvis. Oavsett vad man tycker om det så det viktigt eftersom utvecklingen i detta parti kan påverka hela regionen.

http://healthteamforneopal.wordpress.com/

This entry was posted in Nepal and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.