1000 personer i Indien dör varje dag av tuberkulos

Du träffar en man  som hostar illa. Efter ett tag börjar du själv hosta. Det går några månader sedan hostar du blod. Tre dagar senare är du död. Detta drabbar över 300 000 personer i Indien varje år. Det finns mediciner för den som kan få tag på dem men många dör på grund av att en gammal dålig metod för att upptäcka sjukdomen används. Den är 125 år gammal och innebär att man använder ett vanligt mikroskop. Varannan sjuk person som undersöks på detta sätt slinker igenom som frisk.

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.