Föredrag på söndag i Malmö 14:00

Amalthea Bokkafé Kristianstadsgatan 41c.

Föreningen Indiensolidaritet kommer till Malmö! Vi kommer visa några korta filmer om förtrycket och kampen i Indien och därefter kommer vi att prata om de revolutionära rörelserna och kvinnokampen i landet.

https://www.facebook.com/events/1475500452664302

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.