ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN AFGHANISTAN-SOLIDARITET

Lördag den 26 april kl 11-14, möteslokalen
Pontonjärsgatan 21 i Stockholm.
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet . Kom och
diskutera det fortsatta arbetet mot kriget i
Afghanistan!

This entry was posted in Notiser, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.