“Dödsstraff är jämförelsevis humant”

Jag är med Mao och emot att dödsstraff inte verkställs. I Kina menade Mao eftersom föraktet mot kvinnor har pågått så länge och är så djupt rotat måste tillgripas dödsstraff. Och jag minns hur aktivister för mänskliga rättigheter började yla på sin tid.

Samma argument användes förresten av domarna i Indien nu också men
PUDR är emot fastän föraktet mot kvinnorna i Indien är ännu många
gånger värre än det någonsin har varit i Kina. Men jag tycker att det fattas ett argument. Är en enda av de aktivister eller domare som är emot dödsstraffet berett att vårda dessa kriminella ett helt liv? Fastän man vet att de till 98 % aldrig kan ändras? Naturligtvis inte. För detta används fattiga jävlar ur
folkets djup. Dessutom kostar det massvis med pengar som kunde användas
för att tusentals barn får rent vatten så att de inte dör i förväg.

Och argumentet som PUDR framhåller är att man inte skall använda principen
‘öga för öga etc’. En kula för de mest fruktansvärda förbrytelser är ju
jämförelsevis humant. Öga för öga vore om de också våldtogs och torterades.

Man kan ju diskutera den här frågan. /Einar

Opposing The Award Of Death Penalty As Punishment For Rape
 By Peoples Union for Democratic Rights

http://www.countercurrents.org/pudr100414.htm

Peoples Union of Democratic Rights (PUDR) is concerned that close on the
heels of the Supreme Court’s judgment of 21st January 2014, whereby the
Court had commuted the death sentences of 15 convicts to life
imprisonment, the Delhi High Court and the Mumbai Sessions Court, have
in two significant judgements delivered separately have chosen to uphold
the death penalty as punishment for rape in both the 16 December 2012
rape and murder case and the Shakti mills rape case of 22 August 2013

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.